Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jerttalompolo

Barrskog vid en sjö

Jerttalompolo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ordet lompolo betyder ett grunt sel eller en utvidgning i en bäck. Genom Jerttalompolo rinner bäcken Jerttajoki, som bara efter några hundra meter flödar in i Linaälv. 

I bäcken vandrar öring, sik, abborre och gädda. Ibland ses uttern fiska i strömmen. På myrarna slogs det fram till mitten av 1900-talet starrhö som vinterfoder åt kor och hästar. Växligheten är frodig längs bäcken. Den giftiga tibastbusken blommar rikligt på våren med sina rosa blommor på bar kvist. Här växer också röda vinbär och kanelros. Kring sjön finns ett vackert åslandskap, nu bevuxet av en öppen tallhed.  

Sjöns stora attraktion är de häckande salskrakarna. De bor i uppsatta holkar längs stränderna och på holmen i sjöns mitt. Ta det varligt nära stranden om du vill se dem, de är mycket skygga och blir lätt störda. Många knipor häckar också i holkarna. Bläsänder och gräsänder bygger reden på marken. Sångsvan och svarthakedopping syns ibland i sjön liksom smalnäbbad simsnäppa på flyttning. I videt sjunger sävsångaren på försommaren. Ute i vattnet blommar den rosa vattenpilörten tillsammans med gul näckros.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp

Tänk på att det i Jerttalompolo inte är tillåtet att:

  • köra snöskoter
  • elda
  • jaga fågel eller nät fiska under vissa tider på året.

Föreskrifterna är till för att skydda det känsliga fågellivet kring sjön. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1980, reviderad 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Jerttalompolo ligger cirka 1 kilometer nordost om Dokkas. Reservatet nås lättast från väg 394 mot Ullatti och Tärendö. Reservatets södra del går här ända fram till vägen och man har nära till flera av områdets finaste delar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss