Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Iskusvaara

Gammal barrskog med mossa på marken

Skog i Iskusvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Iskusvaara är ett flackt skogsområde där myrar ligger insprängda här och var. Granskog dominerar naturreservatet men här finns också mycket lövträd, främst i form av vårtbjörk, sälg och asp. På fuktig mark står sumpskog. 

Spår av skogsbränder

Skogen i området är tydligt påverkad av äldre tiders skogsbränder. På gamla granar och vårtbjörkar hittar man sår i barken efter branden, så kallade brandljud.

I naturskogar är döda träd en viktig ingrediens. De utgör livsmiljö åt många svampar, lavar och insekter som inte kan överleva i en produktionsskog. Liggande döda träd brukar kallas för lågor, i Iskusvaara finns gott om lågor av lövträd och av gran. På granlågorna växer rödlistade vedsvampar som lappticka och gränsticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Iskusvaara ligger 18 kilometer sydväst om Pajala. Du når naturreservatet från väg 394, avfart cirka 6 kilometer norr om Tärendö, via mindre vägar cirka 23 kilometer mot sydost.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss