Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Veddekbäcken

Bilden visar utsikt över skogar, berg och sjöar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Från områdets högsta punkt är utsikten milsvid och Arjeplogs magnifika sjösystem uppenbarar sig i fjärran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I en bred sluttning ner mot dalgången i nordost och Arjeplogs magnifika sjösystem ligger denna fjällnära pärla. Vid över 600 meter över havet är utsikten milsvid och hela reservatet ligger ovan odlingsgränsen. Här växlas värdefull naturskog med opåverkade myrar.

Vatten och näring – dunderhonung för växter


Veddekbäcken länkar i väst och öst samman med det stora reservatet Laisdalens fjällurskog. Tillsammans hyser reservaten mycket värdefulla ur- och naturskogar med mestadels gran. Just Veddekbäcken ligger i en sluttning, vilket ger en god och balanserad tillgång till rörligt markvatten. Vatten är livsviktigt för växter, men för mycket av det kan kväva dem. Marken i Veddekbäckens sluttning är också näringsrik och det gör att örterna trivs extra bra. Även granarna trivs och kan växa sig stora och starka.

Bilden visar en fjällnära granskog där det också finns träd som självdött och ger mat och livsrum åt flera arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

I den fjällnära granskogen i området har träd fått dö naturligt. Död ved skapas och den utgör viktiga livsmiljöer för många hotade arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En gammal skog med lång historia

Gamla stubbar och luckor i skogen berättar för besökaren att enskilda träd har huggits ner här förr i tiden. Spår i form av brandljud och kolade stubbar visar också att skogsbränder härjade här under 1800-talet. Trots faror och utmaningar finns det många tappra överlevare här. Du som besöker området kan få möta stora träd som levt i uppåt 300 år. Träd har svårare att växa på hög höjd, men på grund av de goda växtförutsättningarna i Veddekbäcken är träden ändå både grova och höga.

Döda träd = död ved

I urskogar dör träd av sig själva och stannar sedan kvar i skogen, vilket skapar det som kallas för död ved. Död ved utgör i sin tur viktiga livsmiljöer för många hotade arter. I Veddekbäcken finns rikligt med död ved och framför allt i form av lågor, det vill säga döda liggande träd. På dessa växer bland annat svampar såsom harticka, gränsticka, lappticka och ostticka. Detta visar att skogen är urskogsartad och i ett nära naturligt tillstånd.

Bilden visar granskogen i reservatet och en gammal död liggande gran där många arter trivs. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Silvriga stammar på backen är som godis för både insekter och svampar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2023

Storlek: 5,63 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 25 km väster om Arjeplog. Följ riksväg 95 västerut från Arjeplog. Sväng sedan av på länsväg 625 och följ denna förbi Båtsjaur. Efter att vägen passerat viken Ássjátjluokta följer en enskild väg söderut. Den enskilda vägen går genom naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss