Södra Storberget

Gammelskog

Södra Storberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är spännande kontraster du möts av i Södra Storberget. Besöker du det här reservatet kan du uppleva både tallnaturskog och lövrika granskogar. I den karga tallskogen ligger döda tallstammar, så kallade tallågor och här trivs den sällsynta raggbocken.

För vem passar Södra Storberget?

För att komma till reservatets södra gräns behöver du gå ungefär 500 meter från skogsbilvägen. Du kan även nå reservatet norrifrån men det är snäppet längre att gå. Terrängen kan bitvis vara stenig och ganska krävande och det finns inga ordnade stigar eller andra anläggningar i området. Ta med karta och kompass så du lättare kan orientera dig.

Tallens domäner

På den steniga marken klarar sig tallen utmärkt och det är också på Storbergets södra sluttning som du hittar denna skog som kommit upp efter en brand som härjade i området under mitten av 1800-talet. Bland härdade tallar finns det också aspar och även asplågor. Och på den sydvästra sluttningen av berget lever den lilla rariteten asptagging. Det är en skinnsvamp med 1-3 mm långa taggar som ofta klibbar ihop sig i små grupper. Som du ser av bilden nedan är den ljust gulbrun i färgen. Den har hittats på två asplågor så den är inte vanlig här. Vill du hitta den gäller det att leta!

Raggbocken – vem är det?

En raggbock skulle kunna vara flera saker, men nu råkar det vara en sällsynt skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Stor är den också, upp till tre cm för att vara exakt. Vart kan du hitta den? Faktiskt i just den här miljön där det finns liggande, döda tallstammar. Arten utvecklas nämligen främst i grova, barkfria tallågor med ett hårt yttre skal men med fukt kvar i de inre delarna. Finns det gott om raggbockar kan de även utnyttja lågor och stubbar av gran.

Dunderhonung i marken

Om du traskar upp på berget och sedan ner igen fast på östra sidan, sluter sig skogen. Näringsrikt vatten rör sig under marken och driver upp örter som harsyra, stenbär och hultbräken. Vad som än döljer sig i berggrunden är det som dunderhonung för träden. Det växer så det nästan knakar här med granar på 30 meter!

Lyft blicken     

Och det är mäktigt att bara stå och lyfta blicken mot trädtopparna. Några av träden du ser är också överlevare. De har kämpat mot bränder och att det har brunnit även här kanske du inte lägger märke till genom att titta på trädtopparna. Men om du tittar längre ner på stammarna kan du se skador efter tidigare bränder. Att det finns gott om lövträd visar också på skogens brandhistorik: efter en brand får fler lövträd chansen att växa upp.

Annat smått och gott

Om du inte redan stiftat bekantskap med den kommer du att undra över den när du ser den första gången - nämligen koralltaggsvampen. Den har hittats nära toppen av Storberget på en grov asplåga.

Andra arter som huserar här är bland annat lunglaven som föredrar gamla sälgar. Hittar du andra spännande arter när du besöker det här reservatet så hör av dig och dela med dig av din kunskap!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2016

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Inom området finns inga markerade stigar eller anläggningar

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer norr om Niemisel. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Niemisel. Det finns ingen väg som går ända fram till området men det finns några skogsbilvägar som går i närheten både till den norra och södra delen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss