Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hirvivaara

Skog

Vy från Hirvivaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Brandpåverkad skog växer i reservatet, barrträd är vanligast men det finns även gott om lövträd. Det är en kombination som många arter uppskattar. 

Strandlinje

Hirvivaara höjer sig över den så kallade Högsta Kustlinjen. Det betyder att toppen på berget var ovanför havsytan när havet efter den senaste istiden var som djupast. Att sluttningarna en gång i tiden har utgjort en strandlinje syns tydligt i den storblockiga, svallade branten längs med vägen i väster.

Artrik skog

Skogen på Hirvivaara domineras av gran och tall men här finns också rikligt med lövträd, framförallt vårtbjörk och asp. Det mesta av skogen har vuxit upp efter en hårdare brand för cirka 150 år sedan men en del träd överlevde branden och står kvar än idag. Det finns gott om grova gamla tallar som har dött och fallit till marken. I området har flera sällsynta arter hittats, som till exempel reliktbock och dvärgbägarlav på tall och stiftgelélav på asp. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 17 kilometer väster om Övertorneå och du når reservatet från väg 391 mellan Överkalix och Övertorneå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss