Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kamajokk

Den turkosfärgade älven Kamajokk med fjäll i bakgrunden.

Vy över Kamajokkområdet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kamajokk betyder den dundrande älven. Älven utgör en central del av det storslagna landskapet norr om Kvikkjokk.

Naturreservatet Kamajokk ligger vid Kvikkjokk och omfattar en delsträcka av älven Kamajokk med omgivande myr- och skogsmarker. Jökelslam från Sareks glaciärer färgar Kamajokk längs hela sträckan ner genom naturreservatet och ut i Kvikkjokksdeltat.  Observera att det inte finns någon led/bro över Kamajokk i reservatet. Kamajokk är inte heller lämplig att vada över någonstans.

Svårframkomlig blockmark

På sluttningarna ner mot Kamajokk breder naturskogen ut sig. Landskapet är småbrutet med stort inslag av myrar, bäckar och skogstjärnar. Delar av området är blockrikt och bitvis svårframkomligt. Skogstyperna varierar från magra, torra tallbackar till örtrika högproduktiva granskogar längs bäckar och dråg. Här får granen grova dimensioner och fältskiktet är frodigt med arter som nordisk stormhatt, fjällruta, skogsnäva och humleblomster.

Fågelliv och fornlämningar

Den varierade naturskogen på sluttningarna i kombination med våtmarker, sumpskogar och lövskogar nere i dalgången ger även en artrik fauna. Kvikkjokksområdet har ett omvittnat rikt fågelliv.  

Inom området finns registrerade fornlämningar i form av bland annat en gravplats.

Stormfälld tallskog i södra delen

I december 2001 gick en kraftig storm över Kvikkjokksområdet som resulterade i stora stormfällningar. Tydligast syns spåren efter stormen i sydligaste delen av reservatet där flera tallbestånd i princip helt har fällts. Där har träden fått ligga kvar helt orörda. Detta är ytterst sällsynt och värdefullt ur biologisk synpunkt och ger unika möjligheter till skogsbiologisk forskning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2007

Storlek: 6,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Kamajokk börjar cirka 1 kilometer norr om Kvikkjokk och sträcker sig en dryg halvmil norrut längs älven.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss