Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säivisnäs

Utsikt över hällmarker med gles skog och där bortom ett blått hav med blå himmel.

Utsikt västerut i den nordvästra delen av Säivisnäs. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Naturreservatet Säivisnäs är en fastlandsudde med natursköna stränder. Här finns en rik flora av kalkkrävande växter. Morkullan har sin spelflykt över skogen på försommarnätterna. Längs stränderna ser man rödbenor, drillsnäppor och småskrakar. 

Området är en blandning av hällmarksskogar, klippområden, myrpartier, sumpskogar och mossrika granskogar. Nära Stortjärn gjordes det första fyndet i norra Sverige av stor låsbräken, en halvmeterhög ormbunke med sporsamlingarna på ett eget blad i toppen.

Runt udden löper en blockstrand med partier av hällar. Stranden är starkt påverkad av landhöjningen. Under istiden var landet nedtryckt av kilometerdjup is. Sedan isen för 10 000 år sedan smälte bort söker jordytan återta sin gamla form. Ny land stiger ur Bottenviken med 8 millimeter per år. På de nybildade stränderna finns stora havtornssnår.

Havtornsbuske med havtornsbär

Längs stränderna i Säivisnäs kan du få syn på den taggiga havtornsbusken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i området eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix/Haparanda

Bildat år: 1995

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 6 kilometer sydost om Sangis. Från E4 mellan Sangis och Säivis går en väg söderut mot Säivisnäs som leder fram till reservatet. Den sista delen av vägen, cirka 500 meter, är bommad.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss