Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solberget

I Solberget är skogen är varierad och innehåller allt från sumpskog till frisk blandskog och kraftigt brandpräglad tallskog. Det här naturreservatet utgör en urskogsliknande oas i det omgivande, hårt brukade skogslandskapet.

Liggande silverfura

Solberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Grova aspar och sälgar finns här och där i reservatet. Det finns också gott om död ved i hela området, vilket är värdefullt för många sällsynta urskogsarter. I området har man bland annat hittat de vedlevande svamparna lappticka och rosenticka. Spillkråka och andra hackspettarter trivs i området. Området är också av stor betydelse för insekter knutna till tall, här finns arter som skrovlig flatbagge och reliktbock.  

Den mittersta och östra delen har utstått enorma stormfällningar. På stora ytor finns endast ett fåtal stående äldre träd kvar, resten ligger på backen. Detta är ett eldorado för vedlevande arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 24 kilometer nordväst om Vidsel. Från väg 374 går en skogsbilväg in vid Njalle, vägen passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark