Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gaddaberget

Blockig skogsmark

Gaddaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gaddaberget med sina höjder och dalar har varierande naturtyper och erbjuder livsutrymme för många olika arter. Reservatets största sjö heter Bergträsket och är ett fint ställe att pröva fiskelyckan på.

Gaddabergets sydsluttning är brant och skogen där bär spår efter minst två bränder. Uppe på berget  växer tallskog som i nordsluttningen övergår i granskog. I norr planar sluttningen ut mot tre sjöar. Där ligger Bergträsket, som har ett fint fiskevatten med parkeringsmöjligheter. I närheten av de två mindre sjöarna står grova och högresta granar draperade med hänglavar. Här kan man också känna den sällsamma parfymen av vedsvampen doftticka, som växer på äldre sälgar.  

Hänglavsprydda granar finns också i den östligaste delen av reservatet, där marken blir blötare och där det rinner en bäck omgiven av urskogsartad granskog. Vissa partier är frodiga med arter som skogsnäva, ögonpyrola och ekbräken. Längst i söder finns en utlöpare av berget. Här blottas berggrunden och marken är stenig med stora block. På de brantaste ställena finns urskogsartad tallskog med riktigt gamla tallar som är korta och krokiga med platta kronor.
 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997 utvidgades 2009

Storlek: 4,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Gaddaberget ligger cirka 40 kilometer nordost om Arvidsjaur i östra delen av Arvidsjaurs kommun. Väg 94 går norrut från Arvidsjaur. Sväng av mot Njallejaur. Innan Holmfors finns en skogsbilväg norrut som leder till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss