Tervajoki

Gammelskog med död ved

Tervajoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tervajoki ligger cirka 18 kilometer nordväst om Pajala och är ett urskogsartat skogsområde med myllrande våtmarker och djupa gammelskogar. Reservatet ligger vägnära så varför inte ta fram skogsskidorna och bege dig ut en vacker vinterdag eller ta på stövlarna och vandra här under barmarkssäsongen.

Arternas dunderhonung

Reservatet har fått sitt namn efter bäcken Tervajoki som rinner fram i reservatets sydvästra hörn. Runt den breder sumpskogarna ut sig och under mossa och ris finns den berggrund som reservatet vilar på. Den är rik på kalk och lockar därför till sig även riktigt kräsna arter. Just kalk är faktiskt lite som dunderhonung, träd växer sig starka och även arter som är konkurrenssvaga kan frodas här.

Fagra men giftiga

Tibast är en sådan art. Tidigt på våren blommar den vackert i en skrud av lila blom. Den är fager men giftig så du kan se, men inte röra! En annan vacker men oätlig växt är den röda trolldruvan som kan ge magbesvär om man äter den. Linné lär ha skrivit om trolldruva ”den som äter dess bär blir galen och löper ofta till skogs”.

Ovanliga invånare

I Tervajoki växer den frodiga strutbräken som har släktingar som fanns på jorden redan under dinosauriernas tid. Här växer också den för Norrbotten mycket sällsynta fjällnässlan. Hör du till de som intresserar dig för svampar? På döda granstammar som ligger på marken kan du hitta både rosenticka och lappticka. De växer ofta tillsammans. Här har också den sällsynta brandtickan hittats.

Myllrande våtmarker

I reservatets östra delar breder myrkomplexet Salmivuoma ut sig. Det är några av landets finaste järnockramyrar. Området är varierande och artrikt men under sommaren kan det vara svårt att ta sig fram då det är väldigt blött på sina ställen. Ett besök i den artrika skogen runt Tervajoki går att göra året runt då det ligger lättillgängligt intill väg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 18 kilometer nordväst om Pajala efter vägen till Käymäjärvi. En skogsbilväg österut cirka 7 kilometer söder om Käymäjärvi passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss