Storberget

Skog och blockmark

På bergets topp växer gammal knotig tallskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Cirka tre mil nordväst om Älvsbyn ligger Storberget. Det är ett litet reservat men med gammal skog. En stig leder upp till toppen där vandraren belönas med en milsvid utsikt. Området är lättast att besöka under sommar och höst.

I vått och torrt

I det här området är miljöerna omväxlande. Här växer urgamla träd sida vid sida med unga. Taniga myrtallar kämpar ute på de öppna myrarna och vad som döljer sig i sjön Storbergsträsket kanske den som hoppar i får veta.

Gammalt är värdefullt

Reservatets knotiga gamlingar är bosatta bland hällar och myrar uppe på bergets vindpinade topp. Här har flera av de äldsta tallarna stått sedan 1600-talet och flera av dem får snart fira sin 400 födelsedag. I skogen är gammalt lika med värdefullt då många arter anser att de här tallarna blir mer attraktiva med åldern. Lika viktiga som tallarna är såklart skogens lövträd. Många insekter, svampar och fåglar är beroende av björk, sälg och asp.

Bilden visar en person som vandrar genom en skog med både lövträd och barrträd.

På väg in i ett fuktigare stråk i skogen där arterna trivs. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vadå dråg?

Runt sjön blandar sig lövträd med barrträd och här hittar vi också de ofta artrikare drågen. Vad är då ett dråg? Jo, de kännetecknas av att det är så fuktigt att vatten tränger upp över marken och där finns oftast fler och andra arter än på torrare platser. Det blir ofta fler arter av mossor och kärlväxter. Dråg finns ofta vid bäckar eller i naturliga sänkor i landskapet.

Opåverkat av istiden – men inte av brand

Efter den sista istiden blev isen till hav som bredde ut sig över delar av Norrbotten. Storberget som når cirka 400 meter över havet låg aldrig under havsytan. Det märks på den orörda jorden som aldrig utsatts för havets vågsvallningar. En gång i tiden var dock Högsta kustlinjen så nära som en kilometer från reservatsgränsen.

Området visar tydliga spår på att det brunnit här och en stor del av skogen har växt upp efter brand. Den senaste branden härjade på 1870-talet men spår visar att det har brunnit här minst två gånger de senaste 300 åren.

Döda träd skapar liv i skogen

Det finns en hel del död ved i reservatet. Och vad betyder då död ved? Det är ett träd som dött och som kan stå kvar länge på sin plats och bli till det som kallas stående död ved. Om trädet faller till marken kallas det liggande död ved eller ”låga”. I Storberget finns det gott om såväl liggande som stående och av alla trädslag och grovlekar. Död ved skapar liv i skogen genom att det blir mat och husrum för flera hotade svampar, lavar och insekter. Hålträd kan också utgöra boplatser för många fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1997, utvidgades 2009 och 2022

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Vidsel, cirka 3 mil nordväst om Älvsbyn längs väg 374, kör mot Åkerdal. Mellan Åkerdal och Rosdal - sväng av söderut på en mindre väg. Följ vägen drygt tre kilometer. Sväng sedan västerut vid Pissmyrtjärnen. Efter en kilometer syns den gamla skidbacken med det tidigare liftsystemet i sydväst. Parkeringsmöjligheter finns i vägens breddning, och en stig följer det tidigare liftsystemet till Storbergets topp.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss