Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kilberget

Blockig och brant mark

Blockig mark på Kilberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kilberget är en utmaning där du får vara beredd att klättra över stock och sten. I reservatet finns två bergstoppar på strax över 200 meter.

Kilberget passar de som gillar lite mer utmaning. För er som funderar på en utflykt med barn kan detta reservat passa bäst för lite äldre barn.

Det ena berget du kan bestiga är det branta Bastutjärnberget med blockfält och brandpräglade skogar. Väljer du istället att bestiga Kilbergets topp belönas du med en milsvid utsikt ända bort mot naturreservatet Snöberget. Här har du också chans att stifta bekantskap med den för trakten sällsynta fjällnejlikan.

Svunna tider

I slutet av 1800-talet brann skogarna här. Du kan spana efter brandljud, skador i trädstammen som skapats av eldens heta lågor. Om trädet överlever skadan och läker igen såret bildas ett brandljud. I naturreservatet finns också gott om död ved, det vill säga träd som dött och nu kan ge livsutrymme åt svampar, insekter och fåglar.

Arterna gillar Kilberget

Det är såklart ingen slump att det finns en hel del arter i det här reservatet. Förutom barrträden finns det gott om björk, asp och sälg. På de två senare finns arter som är specialiserade på just dem. Den frodiga lunglaven växer på sälgar och är lätt att få syn på. Asparna har arter som kan vara svåra att upptäcka för det otränade ögat. På de grova asparna sitter stiftgelélav och den sällsynta kärnsvampen Caliciopsis calicioides som inte har något svenskt namn.

Örter finns det gott om eftersom det rör sig näringsrikt vatten i marken. Här finns bland annat liljekonvalj, tolta, skogsnäva och ormbär.

Blockfält och stavatallskog

I sydsluttningen nedanför Bastutjärnbergets stup finns mäktiga blockfält som kan vara en utmaning att ta sig över. De ramas in av vackra gamla tallar. Tittar du närmare på några av dem kan du se dubbla brandljud, vilket betyder att träden har överlevt två skogsbränder.

Öster om sydsluttningen ligger en tät och rätt så spinkig tallskog. Det är stavatallskog som kommit upp efter brand. Träden står så tätt att trängsel och konkurrens om ljus, näring och vatten gör att de svagaste dör och gallras ut av skogen själv. Denna stavatallskog må vara klen men den har ett högt värde ändå. Skogen är gammal och senvuxen, vilket gör att den döda veden får hög kvalitet och är viktig för många arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden, Luleå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inom området finns varken uppmärkta stigar, eldstäder eller andra iordningsställda anläggningar.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer från Niemisel på kommungränsen mellan Boden och Luleå. Lämpligaste tillfartsväg till området från allmän väg är österifrån, via skogsbilväg från Fredrikafors nordost om Niemisel.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss