Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vallegielas

Skog

Vallegielas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vallegielas är ett större urskogsområde med flera bergstoppar, där de högsta når cirka 650 meter över havet. I reservatet finns mycket gamla urskogsmiljöer, som tack vare att de fått stå orörda under en mycket lång tid blivit en tillflyktsort för många sällsynta gammelskogsarter. Här finns mycket för skogsvandraren att upptäcka!

Fin utsikt över reservatet från bergstopparna

Skogarna i reservatet är genomgående mycket gamla och utgörs till största del av urskogsartade bestånd, med mycket få spår av äldre skogsbruk. I nordvästra delen av reservatet dominerar granen, medan barrblandskog och tall tar över i de södra och östra delarna av området. Även produktiviteten varierar mycket i reservatet. I vissa svackor och bäckdråg är skogen högrest och grov, medan förkrympta granar högre upp i sluttningarna vittnar om det hårda klimatet närmare bergstopparna. 

I granskogarna är de uråldriga träden ofta rikt draperade med hänglavar, framförallt garnlav. Skogen har mycket lång kontinuitet och det finns ofta stora mängder av döda träd. På de gamla träden och lågorna förekommer en rik flora av arter som är knutna till urskogsartade skogar, som gräddticka, kristallticka, rynkskinn, ostticka, harticka och lappticka. På de gamla sälgarna växer lunglav och skrovellav och du kan även finna den väldoftande dofttickan, som sprider sin doft av anis i gammelskogen. På de gamla granarna ser du ofta spår efter den tretåiga hackspetten, som är den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer. 

Vackra vyer även i låglandet

För besökaren har Vallegielas naturreservat mycket att erbjuda. De gamla, trolska urskogarna inbjuder till vandringar och tar man sig upp till någon av bergstopparna, väntar en storslagen utsikt över det omkringliggande landskapet. För den som inte vill vandra lika långt finns vackra vyer, urskogar och fina fikaplatser även i låglandet, exempelvis vid tallbackarna kring Vallaure. Den som har tur kan även få besök vid fikaplatsen av Norrbottens landskapsdjur, den sällskapliga lavskrikan!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • göra upp en mindre eld med egen ved och i begränsad omfattning med löst liggande kvistar och grenar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2012

Storlek: 9,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du kommer till reservatet genom att följa väg 95 söderut från Arjeplog i cirka 27,5 kilometer för att sedan svänga till höger, västerut, in på en skogsbilväg. Efter cirka 7,5 kilometer ligger reservatet på vänster sida. Fortsätter du efter skogsbilvägarna går det att åka in i reservatet. Dessa vägar kan vara i dåligt skick.En alternativ väg är att åka söderut från Arjeplog mot Mellanström och sedan Långviken, en sträcka på cirka 4 mil. Från Långviken går det att följa skogsbilvägar, cirka 11 kilometer, som leder in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss