Hästholmen

Fågel med röda ben vid vattnet

Rödbena. Foto: Mostphotos.

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Denna obebyggda holme är klädd med gran- och björkskog och har höga naturvärden.

I den öppna björkskogen finns en rik flora med arter som vit- och björkpyrola, hönsbär, ekorrbär, linnea och vårfryle. På den västra sidan av ön finns en bred strandäng där det bland annat den lilla ormbunken ormtunga växer.   

Fågellivet i området är mycket rikt. Fiskmås, tärnor, trut och grågäss är framträdande. Här finns även rikligt med vadare och änder, exempelvis rödbena, gluttsnäppa, storskrake och trana.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved eller använd endast löst liggande grenar eller kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • störa växt- eller djurlivet
  • köra snöskoter på fastlandet
  • köra vattenskoter
  • skräpa ner

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hästholmen ligger på södra Sandön i Luleå skärgård, cirka 11 kilometer sydost om centrala Luleå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss