Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenåkern

stenfält med få tallar

Stenåkern. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård. Området sträcker sig söderut från Lappmyrberget. De centrala delarna består av ett vidsträckt klapperstensfält som omges av gles tallskog.

Mitt på Sandön ligger klapperstensfältet, som uppstått när havet svallat Luleälvsåsen. Genom landhöjningen har området sedan stigit ur havet. Sand och finare partiklar har spolats bort och återfinns som vidsträckta sand- och dynfält i närheten. I stenlandskapet finns ensamma knotiga tallar men också en värld av tåliga lavar.

Här finns skogsfåglarna tjäder och järpe och vår största hackspettsart, den svarta spillkråkan. Det är en högljudd fågel som hörs året om. Den har en kraftigare och längre trumvirvel än sina släktingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1970

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård cirka 8 kilometer sydost om Luleå centrum. Luleå kommun har turbåtstrafik till hamnen vid Klubbviken på ön. Vintertid plogas en väg till Sandön när isförhållandena tillåter.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss