Tjuorre-Biessetjåhkkå

Utsikt över lågfjäll och skogar

Här kan du besöka gammal urskog på lågfjäll och berg, beläget bara 1,5 mil från Arjeplogs centrum! Vildmarkskänslan är påtaglig i de trolska urskogsmiljöerna. Tar du dig upp på någon av de kala lågfjällstopparna Tjuorrebuovdda och Biessetjåhkkå möts du av en milsvid utsikt. Här finns inga markerade leder, så ta med dig karta och kompass och njut av friheten att välja egen väg.  

Variationsrika skogar

Här finns gott om gammelskog med flerhundraåriga, hänglavsdraperade träd, grånade tallar, torrgranar, högstubbar och fallna träd i olika stadier av nedbrytning. På höjderna växer granurskog och längre ner dominerar tall- och barrblandskogar med inslag av frodiga högörtskogar i fuktsvackorna. Här och var kan du stöta på riktigt gamla jättetallar med grov bark. Då ska du titta lite extra noga om du kan hitta brandljud i tallarna, alltså se spår i träden efter skogsbrand. Man kan faktiskt hitta spår av den brand som drog över området för omkring 200 år sedan i ännu levande tallar och granar.

Hem till många

Variationen samt skogarnas höga ålder och låga påverkansgrad gör att här ryms en stor biologisk mångfald. På de omkullfallna träden trivs många olika vedsvampar och på de gamla sälgarna och asparna kan man hitta den grönglänsande lunglaven. Några riktigt gamla, solbelysta tallar är hem åt reliktbocken, en skalbagge som är helt beroende av dessa gamla jätteträd.

Fikasällskap

Gammelskogens egen fågel trivs här! Kanske får du fikasällskap av de orädda lavskrikorna som gärna vill bli bjudna på en munsbit. Detta är också tjädermarker, lyssna en tidig, klar vårmorgon om du hör dem spela. Har du tur ser du också spår av björn.

I renbetesland

Även om skogarna i området är i princip orörda av modernt skogsbruk så innebär det inte att det inte har funnits människor här. Här kan man tvärt om hitta historiska lämningar i form av gamla samiska barktäkter och härdar som visar att samer har levt och verkat i området sedan lång tid tillbaka. Än idag är området viktigt som renbetesland.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2018

Storlek: 16,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1,5 mil nordost om Arjeplog. Man kan nå reservatet från två håll. Norra delen nås västerifrån, från Arjeplog via Revi och vidare förbi naturreservatet Gássabåtkkå som ligger strax väster om Tjuorre-Biessetjåhkkå. Södra delen av reservatet nås från Arjeplog genom att man kör vägen mot Stensund och sedan fortsätter cirka 4-5 kilometer till. Här finns en väg som leder upp till reservatet söderifrån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss