Kurkkiorova

skog

Kurkkiorova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturen i Kurkkiorova är mycket variationsrik med fastmarkspartier och åsar som varvas med större och mindre våtmarker. Skogarna i området är kraftigt brandpräglade och spår av skogsbränderna kan ses överallt i reservatet. Skogarna är till största delen urskogsartade med gott om gamla tallar som uppnått åldrar på mellan 200-400 år.

Naturskönt område

I sydvästra delen av området finns ett naturskönt, småkuperat område med gammal tallnaturskog. Här finns gott om gamla tallar med brandljud och rikligt med död ved i form av lågor, torrakor och hålträd. Talltickan trivs i de gamla tallarna och på tallågor i området förekommer arter som laxporing, dvärgbägarlav, fläckporing och nordtagging. I sydöstra delen av naturreservatet är landskapet mosaikartat med omväxlande våtmarker, små sjöar och tallhedar.  

Brandhärjade områden

I norra delen av reservatet har den senaste branden, som drog fram genom området omkring år 1870, gått hårt fram. Skogen domineras därför av yngre skog med ett stort inslag av lövträd. I nordväst finns däremot delar som har undgått branden. Här växer gammal granurskog med riklig förekomst av rötade granlågor och många av urskogens typiska arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2010

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kurkkiorova ligger 7 kilometer öster om byn Lainio, strax norr om Lainioälven i nordvästra kanten av Pajala kommun. Följ vägen som går mellan Kitkiöjoki och Junosuando, 3 kilometer sydväst om korsningen till Keräntöjaärvi finns en skogsbilväg som leder till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss