Vaimisberget

Vaimisberget är ett litet kalottberg som är mycket naturskönt och från hällmarkerna är det en vacker utsikt över älvdalen.

Blockmark och skog

Vy från naturreservatet Vaimisberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Strax utanför Överkalix samhälle ligger detta så kallade kalottberg där kalotten består av en 300-400 årig tallskog. Tallskogen på toppen omges av häll- och blockmarker som en gång svallats av havet.

För omkring 100 år sedan brann det här och kvar står de tallar som klarade branden och några nya som har vuxit upp efter det. Många döda tallar står fortfarande upprätta runt om i reservatet. Däremot finns det ännu inte så mycket liggande död ved här. 

På Vaimisberget kan du höra eller få syn på några skogsfåglar som till exempel den ståtliga, svarta hackspetten spillkråka med sin röda hätta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

• göra upp eld annat än på anvisad plats
• köra snöskoter
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2004

Storlek: 55 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark