Lomträskvattnet

Vy upp mot solbelyst tallkrona

Lomträskvattnet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Lomträskvattnet är ett litet urskogsreservat alldeles vid vägen. I området finns många spår efter skogsbränder.

Det här långsträckta reservatet ligger i en sydsluttning och består framför allt av gammal tallskog. De äldsta tallarna är omkring 300-400 år gamla. Många av de granar som växer i området har hunnit bli mycket resliga, ett tecken på att det var länge sedan någon kraftig brand härjade i området. Reservatet omges i söder av myr och i norr finns ett bäckdråg omgiven av frodig naturskog av gran.

Här finns gott om torrakor vilket är gynnsamt för hålbyggande fåglar och exempelvis tretåig hackspett trivs att bosätta sig i Lomträskvattnet . I reservatet kan man hitta växter som skogsnäva, stenbär och ekbräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 30 kilometer nordost om Arvidsjaur samhälle och 17 kilometer sydost om Moskosel. Det nås via väg 45 norrut från Arvidsjaur, sväng höger norr om Auktsjaur. Vägen mellan Arvidsjaur och Grundsel passerar genom reservatets södra del.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss