Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pietartievva

Rullstensmark med träd

Piertatievva. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Pietartievva är en riktig pärla av urskogsliknande tallskog. Här finns gott om död tallved där det bor många hotade arter. I mitten av området finns en spektakulär, högproduktiv aspskog.

Det småkuperade skogsområdet Pietartievva ligger mellan sjöarna Skalkká och Májvesjávrre. Här finns blockfält, små tjärnar och myrar. En skogsbilväg går genom områdets sydvästra del.

Tallarna är mycket gamla, vissa har levt här i ett halvt sekel. Man kan se att det har brunnit flera gånger under den tiden för många tallar har skador i barken efter minst två bränder. All död ved som ligger kvar och förmultnar naturligt har ett stort antal rödlistade arter, såsom sällsynta vedsvampar, lavar och insekter.

Frodig aspskog

I mitten av den södra delen av reservatet finns den högresta aspskogen. Näringsrikt vatten trycks upp här och marken är frodig med strutbräken, skogsbräken och hallonsnår.

Intill en liten tjärn i den nordöstra delen finns spår av två härdar och rester av tre timmerkojor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter


Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 18 kilometer väster om Randijaur och lämpligaste vägen till reservatet är från allmän väg 805 söderifrån, via Randijaur i riktning mot Granudden. Det finns en vägbom som hålls stängd 2 mil innan reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss