Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjuörrie

Gammelskog i grönska

Tjuörrie. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tjuörrie är ett stort urskogsområde med orörda skogar av skiftande slag. Här finns både granurskog och lövrika områden som uppstått efter skogsbränder.

Höjdskillnaderna är stora inom området, bergstoppen sträcker sig 580 meter över havet och de lägst liggande delarna ligger kring 400 meter över havet.  

I den norra delen växer granurskog med grova träd och gott om död ved. Här finns många ovanliga arter knutna till gamla urskogar som till exempel doftskinn och rosenticka som växer på liggande granved. På nordvästra sidan finns också ett mycket lövrikt område som påminner om en fjällbjörkskog.

Den östra och sydöstra delen består av olika urskogsartade, brandpräglade skogar som är 100-120 år gamla. Skogarna är i regel helt orörda efter att de har brunnit och ömsom av tät eller gles karaktär beroende på bland annat klimatfaktorer. 

I söder flackar berget ut i ett band av små våtmarker. Mellan myrarna växer urskogsartad barrblandskog och i skogen finns det sällsynta arter så som ostticka. I barrblandskogen finns riktigt grova, flerhundraåriga tallar som överlevt flera bränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer ostsydost om Moskosel. Mellan Lomträsk och Rättsel går det en skogsbilväg norrut. Följ den i 4 kilometer, sväng norrut igen för vägen har krökt sig och efter mindre än 1 kilometer är du inne i reservatet. Länsstyrelsen känner inte till skicket på vägarna.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss