Isovaara

Hällmark med träd

Hällmark på Isovaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Från toppen av berget Isovaara har du en härlig utsikt över Torne älvdal. På vägen uppför berget vandrar du genom både blåbärsgranskog och hällmarker med knotiga tallar.

Isovaara (Storberget) ligger alldeles vid Övertorneå samhälle. Det är ett värdefullt friluftsområde för motion, avkoppling och naturupplevelser. Här finns flera vandringsstigar och en raststuga med eldplats på den 174 meter höga toppen. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Torne älvdal. Granitklipporna har brutits sönder av frostsprängning och bildar vilda rasbranter, särskilt mot öster. Blåbärsgranskogen på bergets nordsluttning övergår på högre höjd till öppna tallhedar och hällmarkstallskog med knotiga tallar.

Blommor fåglar och djur

Vid den lilla bäcken i reservatets sydvästra hörn blommar kabbleka och liljekonvalj under vår och försommar. I Isovaaras skogar trivs också ripa, orre och järpe. Vintertid kan du i snön hitta spår efter mård, ekorre, hare och hermelin.

Hälsoslinga

Här finns en röd hälsoslinga som fungerar bra för dig som kan gå utan problem eller hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Isovaara toppstuga Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Utsikt över Tornedalen

Från Isovaara har du en fin utsikt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 1968

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger precis söder om Övertorneå samhälle, väster om väg 99.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss