Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tervavuoma

Människa som sitter på en myr

Tervavuoma är en av Norrbottens värdefulla våtmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tervavuoma naturreservat är känt för sitt rika fågelliv och består av ett vidsträckt myrområde med en mosaik av olika myrtyper, fastmarksholmar och sumpskogar.

Mosaik av myrmark och fastmark

Reservatet utgör den östra delen av det 260 kvadratkilometer stora Ainettivuoma-Tervavuoma-Pellivuomakomplexet som med sin storlek och orördhet är unikt. Mosaiken av myr och ett stort antal fastmarksholmar bidrar till en mångformighet i landskapet och gör att reservatet vid första anblicken kanske inte upplevs som en vidsträckt myr, men om man fortsätter sin vandring så inser man snabbt myrens vidd. Flera källor rinner fram på myren och bildar rostbrun järnockra, en järnhydroxid, som är resultat av järnbakteriers arbete.

På de flesta av myrholmarna är skogen grandominerad men på vissa holmar är inslaget av tall större. Sumpskogar finns spridda inom hela reservatet och utgörs främst av blandskogar som domineras av gran och björk.

Fågelrikedom

Myren är en rik fågelmyr där sångsvanar, sädgäss och tranor häckar tillsammans med många vadare och sjöfåglar.

Ännu finns hässjestänger och rester av lador kvar på myren som minne av böndernas myrslåtter fram till mitten av 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2003

Storlek: 57,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 34 kilometer nordväst om Pajala. Från Pajala tar du väg 99 norrut och sedan svänger du vänster mot Käymäjärvi. Från Käymäjärvi går en stig in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss