Arvidsträskberget

Klippbranter med skog i höstfärger

Arvidsträskberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består till största delen av den långsträckta sydsluttningen på Arvidsträskberget. I områdets östra del finns en dramatiskt utskjutande sydbrant.

Naturreservatet ligger i vackra, sjörika omgivningar. För att nå toppen av Arvidsträskberget får du vandra genom en brandpräglad tallskog. Delar av området är fullt av stora stenblock, framför allt i den östra delen, där det även finns en ravin.

Tallskogen i området är tydligt påverkad av tidigare bränder. Branden har skapat en intressant och varierande skog. I vissa delar av området växer till exempel tallarna väldigt tätt och på andra ställen är det gott om lövträd. I svackor och fuktigare delar tar granen över. De döda träd som finns i området är till största delen klenare, självgallrade barr- och lövträd. Träden har stått så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd har dött och fallit till marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • skräpa ner
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2011

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder nästan ända fram till reservatet. En skogsbilväg med en vändplan finns på norra sidan av reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss