Rävabacken

Skog

Rävabacken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rävabacken är ett naturskönt område som med sina lättvandrade gamla skogar, ovanliga arter och formationer är väl värt ett besök.

Rävabacken är ett näst intill helt orört skogsområde där det också finns mindre våtmarker och hällmarker. Skogen består i huvudsak av gammal tallskog som vuxit upp efter skogsbrand. Brandspår i form av så kallade brandljud i gamla träd och stubbar avslöjar att skogen har brunnit flera gånger under tidens lopp. Rävabacken är med sin gamla och opåverkade tallskog numera en mycket ovanlig naturtyp i dessa delar av Norrbotten. Det är mycket anmärkningsvärt att ett så opåverkat område finns kvar nära en riksväg.  

Variationen av skogsland och myrmark kombinerat med den gamla, orörda skogen gör att här finns livsrum för många hotade växter och djur. Bland annat växer den sällsynta smalfotade taggsvampen här och på flera ställen syns tydliga spår i träden efter den tretåiga hackspettens sökande efter mat.

Utöver de skogliga naturvärdena har Rävabacken även geologiska värden. Här finns isälvsavlagringar, isgropar och sandurfält efter inlandsisen framfart. Dessutom ligger området i en gammal fåra till Piteälven, vilken i dagsläget rinner cirka 35 kilometer öster om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2009

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid riksväg 94, cirka 19 kilometer väster om Vistheden, mellan Älvsbyn och Arvidsjaur. Naturreservatet sträcker sig över båda sidor av vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss