Mosterberget

Klapperstensfält med skog i höstfärger

Mosterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

235 meter över havet når kalottberget som också gett namn åt reservatet. Mosterberget har två toppar och på bergets sidor finns klapperstensfält, hällmarker och strandvallar.

Formationerna på bergets sluttningar har skapats av havets vågor, som svallade bergssidorna när berget reste sig ur havet efter att ha varit nedtryckt under den senaste istiden.

Uppe på bergets kalott har tallen sitt rike. Tillsammans med olika lavar, kråkbär lingon och ljung klarar tallen den torra marken med lite näring.

Mosterberget har mysiga hällmarker där du lätt hittar en lämplig fikaplats. Det finns inga ordnade stigar eller anläggningar.

Spår i naturen

Det vi kan se i flera av de tallar som stått här i hundratals år är avlånga "veck" i stammen. Fenomenet kallas brandljud och är ett ärr i barken. Ett brandljud bildas när ett träd har varit med om en brand vars lågor varit så heta att de har bränt hål på barken och skadat trädet. Sedan har skadan läkt. Och det som blivit kvar är just detta ärr – brandljudet. Nu för tiden brinner det inte lika ofta i skogen – vi har blivit bra på att släcka bränder och förhindra att de uppkommer. Det är på gott och ont. Det finns miljöer och arter som trivs i skogar som aldrig brunnit medan många arter är direkt beroende av att skogar ska brinna.

Reliktbock - en sällsynt bagge

När området inventerades hittades spår efter den sällsynta reliktbocken. Det är en 1-1,5 centimeter lång skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Den trivs bäst i den grova barken på gamla, solbelysta tallar. Reliktbocken lägger sina ägg i tallens skorpbark och den väljer oftast tallar som stått fritt och öppet under en längre tid, till exempel uppe på åsar.

Äggen utvecklas till larver som gnager slingrande gångar som är fyllda med ett rödbrunt gnagmjöl. Kådinlagring i larvgångarna ger barken en mycket speciell, gyllengul färg som gör att man ofta känner igen angripna träd på avstånd. När larverna blivit en skalbagge gnager de sig ut genom stammen och dessa hål kallas för kläckhål och är 3–4 millimeter breda och ovala.

Är du här i midsommartider kan du ha turen att få se reliktbocken som verkar vara mest aktiv i skymningen men som även kan ses på dagen då den kilar omkring på angripna träd. Kanske kan du höra den? Genom att sitta under en barkflaga och slå ryggen mot den, alstrar reliktbocken ett smattrande ljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordost om Niemisel. Lämpligaste tillfartsväg till området från allmän väg är söderifrån, via skogsbilväg från Fredrikafors nordost om Niemisel.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss