Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Masugnsbyn

Trätrappa ned till ravinen.

En trapp tar dig ner till ravinen där du kan vandra längs Rautijokk, omgiven av frodig grönska och 50 meter höga klippbranter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På gränsen mellan Kiruna och Pajala ligger Masugnsbyn. Det är ett populärt utflyktsmål med utsiktsplatser där du kan se ut över den imponerande ravinen.

Rautajokis kanjon är vacker och dramatisk och det är mäktigt att blicka ut över dalsidorna med sina 50 meter höga klippstup. Ravinen har skapats av strida isälvar som rann här när den senaste inlandsisen smälte bort. Nu rinner den lilla bäcken Rautajoki på botten. Längs den vandrar du i en frodig växtlighet med bland annat polargullpudra, tibast och röd trolldruva. Om försommaren blommar häggen som tillsammans med midsommarblomster, älgört och strandveronika bidrar till blomsterprakten.

Varför namnet Masugnsbyn?

I Masugnsbyn upptäcktes järn- och kopparmalm på 1600-talet, malmen började brytas och en masugn byggdes. Masugnsbyns järnmalmsgruva var faktiskt Norrbottens första. Järnhanteringen var inte särskilt lönsam och i början av 1800-talet upphörde den helt.

Under 1900-talet bröts en annan bergart, dolomit. Dolomiten - en magnesiumrik kalksten - användes vid framställning av tegel och tackjärn. Dolomiten går i dagen i den västra delen av naturreservatet. Här hittar man de kalkgynnade växterna fjällsippa och fjällgentiana.

Lekande lätt

Masugnsbyn är lättillgängligt med flera anordningar för besökare. Parkera bilen på den stora parkeringsplatsen, informationstavlan lär dig mer om naturen i området och du kan beundra kanjonen från utsiktsplattformen och ta din fika vid eldplatsen. En tillgänglighetsanpassad led från parkeringsplatsen leder fram till en utsiktsplattform. Det går också att ta trapporna ner till kursudalens botten.

Tillgänglighetsanpassad led

En tillgänglighetsanpassad led tar dig fram till en utsiktsplattform över ravinen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Utsikt över en ravin med gröna barrträd och lövträd i höstfärger.

Vy från utsiktsplatsen i september. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Kiruna/Pajala

Bildat år: 1980, 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger 9 mil sydost om Kiruna vid Masugnsbyn på södra sidan av väg 395, mellan Junosuando och Vittangi. Det är skyltat till parkeringsplatser, både vid kursun och vid det gamla bruket.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss