Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Armasjärvimyren

Göl på myren

Armasjärvimyren i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En dryg mil sydväst om Övertorneå ligger Armasjärvimyren. Sommartid kan du följa den spångade stigen ut på den blomstrande myren. Kalken i marken gör området rikt på arter – mossor, växter och insekter stortrivs! Ett mecka inte bara för botanisten utan för alla som vill ha en naturupplevelse.  

En gång en havsvik

Armasjärvimyren ligger 50 meter över dagens havsyta. När trycket från inlandsisen upphörde reste sig landet med nästan en meter på hundra år. Den gamla havsviken blev en myr, fem mil från dagens kust. Havsväxterna blåsäv och norskstarr är troligen en kvarleva från den tiden.

Glansvide

Glansvide. Foto: Sture Westerberg/Länsstyrelsen Norrbotten

Rara växter

Berggrunden som döljer sig under myren är rik på kalk – naturens godis som gör myren rik på arter av mossor och kärlväxter. Myrar som dessa kallas därför rikkärr och är du intresserad av växter så är Armasjärvimyren ett måste. Här finns stora bestånd av kärrbräken, en art som du annars hittar i södra Sverige. På myren växer myggstarr, en raritet som hör hemma i fjällen. Totalt 170 arter kärlväxter är påträffade, däribland kalkälskande arter som glansvide och den vackra myrbräckan som lyser upp marken med sina gula små blommor. Den som är intresserad av kärrens mossor kan också få sitt lystmäte. Bland annat har man funnit åtta arter vitmossa här.

Människans marker

Längre tillbaka nyttjades Armasjärvimyren av traktens människor. Längs Armasjoki och Songankijoki slog bönderna starrhö. Här fanns tidigare fullt med hölador, nu finns bara några rester. Man har också brutit torv för torvströ till ladugårdarna och även försökt dika vissa delar av myren för att odla på.

Nu har människorna lämnat sina arbeten på myren, men här sprudlar det av liv ändå. Är det inte trumpetande sångsvanar så är det vitmossor som tålmodigt fångar solljuset och dricker näring och vatten från omgivningen.

Sångsvanar

Sångsvanar. Foto: Sture Westerberg/Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det inte är tillåtet att:

• göra upp eld
• köra snöskoter
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 1976

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Det finns en spångad slinga med informationsskyltar och två rastplatser med bord och bänkar i området.

Hitta hit

Reservatet ligger söder om sjön Armasjärvi cirka 11 kilometer sydväst om Övertorneå och nås via vägen mellan byarna Armasjärvi och Västra Armasjärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark