Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bockön

Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren med sina fina sandstränder och skogar.

Ö med skog

Bockön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet utgörs av den stora ön Bockön samt några mindre öar och skär norr och öster om huvudön. Det skiljer sig i hur det ser ut mellan östra och västra delen av Bockön. Den östra delen är mera flack och låglänt och består huvudsakligen av sand med fåtal block. Till skillnad mot den västra delen som är mycket mer blockig. Mycket av skogen på Bockön, framförallt i den östra, flacka delen, utgörs av landhöjningsskog. Det finns ganska lite av död ved på ön men ändå har arter knutna till gammal död ved som harticka, rynkskinn och ostticka hittats i reservatet.  

Övriga öar som ingår i reservatet är Lilla Sikören vilket är en avlång ö som i söder består av ett glest trädbevuxet höjdparti och i norr av en blockig strandrevel. Sikörgrunden, i den sydöstra delen av reservatet, utgör ett uppgrundningsområde med låga blockiga skär och grynnor. Här finns också Storrevet, en låglänt avlång ö som domineras av blockiga strandängar. Norr om Bockön ligger Husön som också ingår i naturreservatet.

På Bockön finns rester av ett gammalt boställe innanför Bocköviken på öns norra del. Nybygget etablerades 1812 och det fanns åkrar och ängar på ön. Huset var bebott året runt fram till på 1930-talet. Spår efter äldre aktiviteter i området syns även på Sikören i form av husgrunder och på Lilla Sikören i form av gistgårdsrösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra vattenskoter eller snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2010

Storlek: 6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: En del av området (Sikören) ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län