Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bockön

Barrskog på sandig mark.

Bockön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren, med fina sandstränder och skogar.

I naturreservatet ingår den stora ön Bockön samt några mindre öar och skär norr och öster om huvudön. Bocköns östra del är flack och låglänt och består huvudsakligen av sand. Den västra delen av ön är mycket mer blockig. Mycket av skogen på Bockön, framförallt i den östra, flacka delen, utgörs av landhöjningsskog. Det finns ganska lite död ved på ön men trots det så finns det arter knutna till gammal död ved här, till exempel harticka, rynkskinn och ostticka.  

De mindre öarna

Lilla Sikören är en avlång ö där det växer en gles skog på den södra delen, och på den norra delen finns en blockig sandrevel. Sikörgrunden är ett uppgrundningsområde med låga blockiga skär och grynnor. Storrevet är en låglänt, avlång ö med blockiga strandängar. Norr om Bockön ligger Husön som också ingår i naturreservatet.

Spår från förr

På Bockön finns rester av ett gammalt boställe innanför Bocköviken på öns norra del. Nybygget etablerades 1812 och det fanns åkrar och ängar på ön. Huset var bebott året runt fram till på 1930-talet. Spår efter äldre aktiviteter i området syns även på Sikören i form av husgrunder och på Lilla Sikören i form av gistgårdsrösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra vattenskoter eller snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2010

Storlek: 6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: En del av området (Sikören) ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Bockön är belägen mellan Rörbäck och Siksundsön i östligaste delen av Luleå skärgård, alldeles vid gränsen för Kalix kommun.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss