Norra Långträskberget

Barrskog med nysnö

Norra Långträskberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Norra Långträskberget är ett stort, intakt urskogsområde på en bergsrygg med flera mindre toppar. Den högsta toppen ligger cirka 700 meter över havet och når över trädgränsen med branta stup mot nordost.

Området ligger cirka 20 kilometer nordväst om Arvidsjaur, söder om sjön Långträsket och reser sig som en massiv lång brant över sjön. I anslutning till stranden i norr finns fornminnen i form av två härdar och en kokgrop. Långträskberget utgör ett mäktigt och iögonfallande landmärke och dominerar landskapsbilden längs Silvervägen vid Övre Långträsk. Norra Långträskberget är ett lättillgängligt vildmarksområde som dessutom ligger alldeles intill en turistanläggning i Långträsk. 

Skogen i reservatet är till största delen urskog eller urskogsartad skog och det är inte ovanligt att träden har en ålder på 200-300 år. En del träd är så gamla som 350 år! Förutom gammal granurskog och barrblandskog finns det även skogar som har vuxit upp efter brand. I området finns rikligt med död ved och många skyddsvärda arter beroende av den gamla urskogen och dess strukturer.  

Uppe i sluttningarna av berget överväger den gamla granurskogen som fortsätter ända upp till kalfjället. Någon egentlig fjällbjörkskog finns inte på de isolerade ostliga lågfjällen, utan barrurskogen utgör trädgränsen mot fjällheden. Granarna är ofta draperad av garnlav och halvmeterlånga lavbålar är inte ovanliga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger cirka 20 kilometer nordväst om Arvidsjaur. Det finns flera skogsbilvägar som leder till reservatet, dock är det ingen som går ända fram. Du kan närma dig området både från söder och norr från väg 95, Silvervägen, vid Långträsk och Långudden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss