Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nuorteliden

Gammelskog

Nuorteliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På den branta nordsluttningen av berget Nuorteliden växer gammal barrblandskog som aldrig nåtts av det moderna skogsbruket.

I östra delen av naturreservatet är det tallen som dominerar medan det längre västerut är granen som är det vanligaste trädslaget. Skogen är gammal, det finns gott om tallar som är drygt 300 år och ännu äldre träd, riktigt gamla bjässar på 400-450 år, står spridda i sluttningen. På de gamla granarna växer rikligt med hänglavar, främst garnlav. Här och där finns en hel del sälg och på dessa kan du hitta den gröna lunglaven.  

Hela området bär spår efter tidigare skogsbränder. Brandljud, sår i träden som uppkommer av eldens hetta, hittas i både tall, björk och gran. Nuorteliden brann troligen någon gång omkring 1850, då mycket stora skogsbränder härjade i trakten. 

Under försommaren 2011 drabbades trakten av mycket kraftiga vindar, som fällde mycket stora mängder skog. Även naturreservatet drabbades av stora stormfällningar, i de centrala delarna ligger de omkullblåsta träden som ett plockepinn och det kan vara svårt att ta sig fram.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 10 kilometer öster om Lauker. Lämpligaste bilvägen till reservatet från allmän väg är den skogsbilväg som går upp åt nordväst mellan byarna Trolltjärn och Nuorte. Vägen går till sjön Lunssjajavrrie, där det finns en stor vändskiva. Det går inte att köra ända fram utan man få gå den sista biten längs sjön på en mindre väg som går fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss