Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åbojen

Illustration av tall  med brandskada, så kallat brandljud

Tall med brandskada i barken, så kallat "brandljud". Illustration: Jonas Lundin

Från den 332 meter höga toppen av Åbojen har du en mycket vacker utsikt över älvdalen. I den branta östsluttningen växer en gammal tallskog med gott om gamla aspar.

Här finns flerhundraåriga tallar med gott om spår efter flera skogsbränder. Brandskadorna i barken är ofta flera meter höga. Det visar att bränderna har haft ett våldsamt förlopp i den branta sluttningen.  

I reservatet finns gott om död ved och många sällsynta och hotade arter har hittats. Nedanför branten finns ytterligare ett sevärt område med mycket gammal, grov och högrest tall. De grövsta tallarna har en omkrets på hela 250 centimeter. I fuktigare områden växer granskog och på marken ser man arter som hässlebrodd och tolta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2003

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 40 kilometer nordnordväst om Boden. Åbojen ligger sydväst om Klingersel/Brändberget. Det är svårtillgängligt men en skogsbilväg passerar i närheten på östra sidan.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss