Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Juovvavare

Här finns allt från våtmarker, sumpskogar och tjärnar i naturreservatets lägre delar - till torra blockiga marker högre upp på berget Juovvavares sluttningar. I de gamla tallskogarna finns träd som bär spår av upp till tre olika skogsbränder.                        

Gammelskog

Juovvavare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Flera bäckar flyter genom naturreservatets ytterområden, bland annat Hattmyrbäcken som genomkorsar reservatets västra del och Björkängesbäcken som rinner i sydost.  

Juovvavares tallskogar är till stor del urskogsartade och tydligt präglade av brand. Detta syns främst i den rika mängden av gamla tallar med skador på stammen efter bränderna. Den senaste branden utbröt för cirka 150 år sedan. I naturreservatet finns även gott om gamla resliga tallar varav en del är riktigt grova.

Det finns ett flertal hotade arter som kan ses i området. En av dessa är lunglav som med sin säregna grönfärg växer främst på gamla lövträd i skogar som får stå orörda.

Storsileshår

Den köttätande växten storsileshår växer på fuktigare områden i Juovvavare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk/Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län