Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Juovvavare

Här finns allt från våtmarker, sumpskogar och tjärnar i naturreservatets lägre delar - till torra blockiga marker högre upp på berget Juovvavares sluttningar. I de gamla tallskogarna finns träd som bär spår av upp till tre olika skogsbränder.                        

Gammelskog

Juovvavare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Flera bäckar flyter genom naturreservatets ytterområden, bland annat Hattmyrbäcken som genomkorsar reservatets västra del och Björkängesbäcken som rinner i sydost.  

Juovvavares tallskogar är till stor del urskogsartade och tydligt präglade av brand. Detta syns främst i den rika mängden av gamla tallar med skador på stammen efter bränderna. Den senaste branden utbröt för cirka 150 år sedan. I naturreservatet finns även gott om gamla resliga tallar varav en del är riktigt grova.

Det finns ett flertal hotade arter som kan ses i området. En av dessa är lunglav som med sin säregna grönfärg växer främst på gamla lövträd i skogar som får stå orörda.

Storsileshår

Den köttätande växten storsileshår växer på fuktigare områden i Juovvavare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk/Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Juovvavare ligger cirka 20 kilometer nordväst om Harads. Från vägen som går mellan Bodträskfors och Snesudden finns en skogsbilväg som leder vidare norrut till naturreservatet. Det går även att köra till Krokfors för att sedan ta sig vidare via skogsbilvägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark