Norr-Äspen

Strandväxter stenar och hav

Norr-Äspen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här är en flack moränö med gott om hällmarker. I hällarna finns den ovanliga bergarten haparandamonzonit. På den nordöstra sidan finns fina sandstränder.

Det finns forn- och kulturlämningar på öarna efter forna fiskelägen i form av bland annat husgrunder och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod.

På ön växer en urskogsliknande granskog med stort inslag av löv. På fallna trädstammar finns rosenticka, lappticka, ostticka och rynkskinn. I reservatet finns avsnörda havsvikar och gölar och ett rikt fågelliv.

Älgar och skogsfåglar som dalripa, orre och tjäder lever sida vid sida med havets fåglar. I långa tider har fiske och säljakt bedrivits i havet utanför reservatet. Den nuvarande bebyggelsen på Norr-Äspen utgörs av ett mindre antal stugor, de flesta fiskestugor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 5,8 kvadratkilometer, varav 2,2 är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

I Luleå yttre skärgård ligger ön Norr-Äspen cirka 23 kilometer sydost om Luleå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss