Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ormberget-Hertsölandet

En informationsskylt i snöigt landskap med skog bakom.

En av lederna i Ormberget-Hertsölandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Till det här kommunala naturreservatet kan du ta bussen från Luleå centrum. I reservatet ingår stora delar av Hertsölandet och en del av friluftsområdet Ormberget. För besökare finns vandringsleder med information, eldplatser och vindskydd. I Hertsöträsket kan man fiska med fiskekort.

Här kan du vandra i lugna, fridfulla skogsmarker. I mitten av reservatet ligger sjön Hertsöträsket. Sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Skogarna och myrarna är viktiga för många arter som behöver gammal skog och skyddad natur för att överleva. Den som letar noga kan hitta flera sällsynta vedsvampar och lavar som till exempel ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna växer bland annat gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2009

Storlek: 21,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Luleå kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i direkt anslutning till Luleå tätort. Till Hertsölandet kör mot Hertsön och vidare på Lövskärsvägen så når du reservatet. Till Ormberget kör vägen mot Björkskatan skylt finns för Ormberget.

För detta kommunala reservat hänvisar vi till Luleå kommun för karta med reservatets anläggningar och leder. En länk finns längst ner på sidan under Mer information.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss