Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sierre

En bred brygga med räcken som leder till en plattform ute i en sjö.

I Sierre kan besökaren gå ut på bryggan för att blicka ut över Slakkasjön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Beslutet om utökningen av naturreservatet Serri/Sierre är överklagat. Vid en överklagan gäller C-föreskrifterna under tiden regeringen handlägger ärendet. Föreskrifterna finns i reservatsbeslutet. För mer information, kontakta reservatshandläggare via e-post: Omradesskydd.norrbotten@lansstyrelsen.se

Det här stora, tätortsnära reservatet bjuder på allt från gran- och tallurskog till vidsträckta myrmarker, höga toppar och insprängda sjöar och bäckar. Längs flera vandringsleder finns rast- och eldplatser. En led är tillgänglighetsanpassad med grillplats och brygga.

Lättillgängligt

I Sierre (tidigare Serri) finns flera vandringsleder och anläggningar för besökare. Längs vägen som går vid kanten av reservatet finns tre parkeringsplatser, varav de två längst i norr går att nå även vintertid. Från den mellersta parkeringen går en tillgänglighetsanpassad led ett hundratal meter fram till Slakkasjön. Leden är till största delen spångad, men det finns uppehåll i spången där du får ta dig fram på grusad skogsmark. Spången är cirka en meter bred och har handledare och avåkningsskydd. Vid sjön finns, som på flera andra platser i reservatet, vindskydd, eldplats och dass.

En kulturhistorisk berättelse

Skogen och myrarna är fyllda av spår från äldre tiders människor. Myrarnas hoprasade lador och grånande hässjestänger vittnar om hur småbrukare från omgivande byar kom hit för att skörda hö. En slåtterkoja, Slakkanikkestugan vid Slakkamyren, har renoverats under 1980‑talet. Sierre är även gamla hemmamarker för skogssamer som än idag nyttjar myrar och skogar som renbetesmarker. En offerplats och eldhärdar är några av spåren efter samiskt liv i äldre tider.

Lavskrika

Lavskrika. Foto: Kenneth Johansson

Fristad för hotade arter

I gammelskogen lever flera hotade svampar och lavar som är beroende av döende eller döda träd av gran och tall. Träden får gärna vara grova och riktigt gamla för att locka till sig en mångfald arter, och det finns det gott om i Sierre. I reservatet finns också områden med grov asp och sälg, trädslag där hotade insekter och fåglar kan söka mat och bostad. I Sierre kan man möta älgar och renar och på vintern kan man se spår i snön efter mård, hermelin och hare. Alla taigans skogsfåglar trivs här. Du kan få sällskap av lavskrika, tallbit och lappmes vid rastplatsen och möta lommen i sjön. På våren sjuder myrarna av liv ­– vadare spelar och tranor, sångsvanar och sädgäss ropar. Glöm inte kikaren!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Du får köra snöskoter på väl snötäckt mark efter befintliga, markerade skoterleder. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1971

Utvidgat år: 2022

Storlek: 37,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Områdets anläggningar har renoverats och informationsskyltar med kartor över anläggningarna finns vid entréerna.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer från Jokkmokk på östra sidan av Luleälven. Ta väg E45 norrut från Jokkmokk mot Gällivare. Du tar av från E45 och sedan ytterligare en avtagsväg, vid båda är det skyltat mot Serri / Sierre naturreservat. Alldeles intill, på andra sidan vägen, ligger naturreservatet Hästkullen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss