Doaresoajvve

Lunglav på träd

Lunglav i Doaresoajvve. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den gamla barrskogen på skogsberget Doaresoajvve hyser många grova gamla sälgar. På sälgarna växer den smaragdgröna lunglaven och den anisdoftande dofttickan, två rariteter i urskogen

Doaresoajvve (Tåresåive) är ett avlångt berg, där den högsta toppen mäter cirka 500 meter över havet. Bergssluttningarna i nordost och i söder är ganska branta.  

Skogarna i Doaresoajvve är riktigt gamla. Här finns orörda skogar där medelåldern ligger på 250-300 år och där en del träd är ännu äldre, uppåt 400 år gamla. Det finns mycket garnlav i den gamla skogen, många gamla granar är vackert draperade med den ljusa hänglaven.  

Det finns spår efter tidigare skogsbränder i naturreservatet. Du kan till exempel hitta förkolnade högstubbar och skador i barken, så kallade "brandljud", i en del av de gamla tallarna. Den senaste branden ligger dock långt tillbaka i tiden. Troligen var det runt sekelskiftet 1600/1700 som skogen på Doaresoajvve stod i lågor.   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark