Doaresoajvve

Den gröna lunglaven på ett träd

Lunglav i Doaresoajvve. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den gamla barrskogen på skogsberget Doaresoajvve hyser många grova gamla sälgar. På sälgarna växer den smaragdgröna lunglaven och den anisdoftande dofttickan, två rariteter i urskogen

Doaresoajvve (Tåresåive) är ett avlångt berg, där den högsta toppen mäter cirka 500 meter över havet. Bergssluttningarna i nordost och i söder är ganska branta.  

Skogarna i Doaresoajvve är riktigt gamla. Här finns orörda skogar där medelåldern ligger på 250‑300 år och där en del träd är ännu äldre, uppåt 400 år gamla. Det finns mycket garnlav i den gamla skogen, många gamla granar är vackert draperade med den ljusa hänglaven.  

Det finns spår efter tidigare skogsbränder i naturreservatet. Du kan till exempel hitta förkolnade högstubbar och skador i barken, så kallade "brandljud", i en del av de gamla tallarna. Den senaste branden ligger dock långt tillbaka i tiden. Troligen var det runt sekelskiftet 1600‑1700 som skogen på Doaresoajvve stod i lågor.   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 mil söder om Jokkmokk och cirka 5 kilometer sydost om byn Tårrajaur. Doaresoajvve nås via mindre vägar från E45. En mindre väg går österut mot Näsberg cirka 4,5 kilometer söder om Tårrajaur. Därifrån går en mindre skogsbilväg upp mot naturreservatet. Vägens skick är i nuläget okänt.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss