Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinkkakoski

 Bilden visar strömmande vatten. I förgrunden block i vattnet. I bakgrunden barrskog i höstfärger och himmel med ljusa moln.

Forssträckan Vinkkakoski omgiven av gamla, urskogsartade skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Välkommen till ett variationsrikt reservat med stora naturvärden i form av gamla gran- och tallskogar, myrar, små natursköna tjärnar och ett flertal intressanta arter. Här hittar du också forssträckan Vinkkakoski i Kalixälven, som är välbesökt av fritidsfiskare.

Omväxlande och vackert

Naturreservatet Vinkkakoski ligger på ömse sidor om en naturskön sträcka av Kalixälven cirka 9 kilometer väster om Masugnsbyn. Norr om älven finns en urskogsartad barrblandskog där en skogsbrand i början av 1800-talet lämnat spår i form av skador på trädens stammar, så kallade brandljud. En stor storm i slutet av 1990-talet resulterade i mängder av vindfällen i en del av reservatet och närmast älven finns några mindre stenblocksområden. Söder om älven finns bland annat ett pärlband av små natursköna tjärnar, kantade av myrmarker och urskogsartad skog, och en vacker ås med gammal tallskog.

Naturvårdsarter

I gammal skog som inte påverkats av människor under lång tid är det ofta möjligt att hitta mer eller mindre ovanliga arter. I Vinkkakoski finns bland annat harticka, lappticka, rosenticka och ullticka som trivs i gammal granskog och som gärna växer på död ved. Tickorna går inte att äta så plocka dem inte om du träffar på dem.


 Bilden visar en del av en omkullfallen död trädstam. Ovanpå stammen växer mossa och på undersidan en svamp. I bakgrunden barrskog.

Lappticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna och Gällivare

Bildat år: 2010 och utvidgat 2022

Storlek: Cirka 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer väster om Masugnsbyn och kan nås via skogsbilvägar dels från vägen mellan Masugnsbyn och Parakka, dels från väg 865 mellan Masugnsbyn och Kääntöjärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss