Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gåbddie

Gammelskog

Gåbbdie. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gåbddie är ett litet men naturskönt område och reservatet består av berget Gåbddies topp som når 550 meter över havet och dess tämligen branta sydsluttning. Längst ner i sluttningen finns den välbesökta fiskesjön Tjuvvielgejávrrie.

Sluttningen kläs av en lövrik och helt orörd barrblandskog. Urskogen har kommit upp efter en skogsbrand för cirka 230-250 år sedan. Brandhistoriken syns inte minst på det stora inslaget av grov gammal asp och sälg i skogen som har fått chansen att växa upp efter branden. Vid kallkällor och fuktdråg samt på toppen av berget finns ännu äldre skogar som har undgått den senaste branden.  

Områdets rika trädslagsblandning återspeglas också i den döda veden, framför allt bland liggande döda träd men även bland döende stående träd. Reservatets rika variation av olika sorters död ved ger livsutrymme åt en mängd sällsynta vedlevande arter. Som vedsvamparna rosenticka, lappticka och ullticka som är beroende av att det alltid finns en oavbruten tillgång av liggande döda träd.  

Att området inte har påverkats av skogsbruk märks genom att träden står mycket tätt i skogen och att det är en stor spridning i stammarnas grovlek.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld. Vid eldning är det tillåtet att ta löst liggande kvistar och grenar.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Gåbddie ligger i den östra delen av Arvidsjaurs kommun cirka 4 kilometer norr om byn Rättsel. Det finns en mindre skogsbilväg som leder fram till sjön Tjuvvielgejávrrie (Flottajaure). Du kommer till sjön genom att från Rättsel köra mot Ljusträsk, efter cirka 2,5 kilometer sväng västerut. Följ vägen i sydvästlig riktning i cirka 3 kilometer för att komma till sjön. Länsstyrelsen känner inte till skicket på vägen och underhåller den inte.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss