Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hippatj

Gammelgranskog

Hippatj. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hippatj är ett stort och omväxlande område. Berget Stor-Hippatj har klippiga sluttningar med lövrik tallskog och runt myrarna växer frodig sumpskog med ormbunkar och strutbräken.

I öster reser sig det lilla berget Stor-Hippatj upp över sumpmarkerna. I dess branta och steniga sluttningar växer lövrika tallskogar som vuxit upp efter en skogsbrand under andra halvan av 1800-talet. Flera av de tallar som överlevde har spår i stammen av branden.

Den nordöstra och den södra delen av reservatet består av myrar med höga naturvärden. På myrmarken växer lövrika och sumpiga granskogar. Längs små bäckar växer ormbunkar, bland annat den storväxta strutbräken med sina meterlånga blad.

Det vanligaste lövträdet är björk och många av dem är grova. I några partier är det grova aspar och gamla sälgar som dominerar bland lövträden. På sälg förekommer den ovanliga och vackert gröna lunglaven och den parfymerade vedsvampen doftticka. Man känner ofta doften som ett stråk i luften långt innan man hittar den krämvita svampen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 7,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Det finns en avtagsväg från väg E10 cirka 8 kilometer söder om Lansjärv som går västerut. Följ den vägen i cirka 13 kilometer, sväng sedan av norrut mot byn Neitaskaite och kör efter mindre vägar i cirka 12 kilometer för att nå reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss