Kniptjärnsliden

Barrskogsklätt berg med myrmark i förgrunden

Kniptjärnsliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Kniptjärnsliden består av ett berg, Lövberget, och en mindre höjd, Kniptjärnsliden, med ett myrstråk emellan.

Lövberget når drygt 500 meter över havet och skogen på toppen av berget är mycket karg och gles. Nästan all skog i området har vuxit upp efter en skogsbrand för cirka 150-180 år sedan och den är i stort sett opåverkad av skogsbruk. Granen dominerar men här och var finns inslag av tall och lövträd. På Kniptjärnsliden är granskogen bördig och lövrik.

Längre ner i sluttningens södra och östra del domineras skogen med tallar av imponerande höjd. I reservatets södra del finns ett fuktstråk med högvuxen granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kniptjärnsliden ligger cirka 20 kilometer nordost om Moskosel. Du når naturreservatet från E45 via mindre vägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss