Turpas

Människa tittar på utsikt från blockig mark med skog

Utsikt från Turpas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet har fina öppna tallskogar och mäktiga isälvssediment som bildades när inlandsisen smälte. Här finns en jokk och en gammal cykelstig.

Turpas är en vacker tallskog med 250-åriga träd och många av gammelskogens arter. Närmare Turpasjokk finns även en del gran och björk. Det är lätt att vandra i reservatet eftersom tallheden innebär att det är öppet. Ju närmare Turpasbäcken får skogen dock ett mer påtagligt inslag av gran och björk. Längs det smala men frodiga bäckdraget ligger en hel del död ved av gran och björk.

Genom reservatet löper en gammal cykelstig som nu är upprustad till en trivsam färdväg för dagens vandrare eller cyklister. Stigen är ett kulturminne från 1900-talets första hälft då kronojägare och jägmästare cyklandes skulle bevaka området.

Hälsoslinga

Här finns en hälsoslinga som fungerar bra för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Hälsoslingan kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Turpas Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, reviderades 2010, utökning 2017

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Skyddsform: naturreservat, natura 2000

Övrigt: Nära bäcken finns en timrad skogskoja som är öppen för allmänheten.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer nordväst om Jockfall vid sjön Vallsjärvs nordvästra ände. En skogsbilväg passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss