Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hästkullen

Gammelskog i solsken

Hästkullen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns gammal tallskog på torra lavhedar. Rester av en timmergärda visar det långvariga samiska nyttjandet av markerna. Uppe på berget Oarjep Sierroajvve är det en fin utsikt ut över landskapet.

Hästkullen är ett cirka 300 hektar stort område med gammelskog precis intill det större naturreservatet Sierre (f.d. Serri). Reservatet omfattar berget Oarjep Sierroajvve i väster som är cirka 430 meter högt och ner mot sydost sträcker sig en svagt välvd och sluttande hed fram till foten av Hästkullen och dess brantare västsida.

Den gamla tallskogen på torra ris- och lavhedar är Hästkullens signum. Många av de gamla tallarna är runt 300 år och vissa knotigare gamlingar är så mycket som 500‑år. Det är en lättvandrad och trevlig skog att besöka. I området finns spår av en större och en mindre rengärda, som enligt Riksantikvarieämbetet är möjliga fornlämningar.

Gott om tall

Bränder under 1710‑talet och 1770‑talet har påverkat området. Tall är det helt dominerande trädet men här och där finns en del gran, björk och sälg. På hällmarker och i blockigare partier finns de mer orörda skogarna och bitvis kan en tala om verklig tallurskog, dit det moderna skogsbruket aldrig nått. Här finns det gott om gamla silverfuror med knotiga, vridna grenar som har stått i flera hundra år.  

Hem för reliktbocken

En karaktärsart för området är reliktbock, en skalbagge vars larver lever i barken på solsidan av levande gamla tallarna. Arten är rödlistad och relativt ovanlig, men spår efter den har påträffats på ett flertal mycket gamla tallar i reservatet.

Det finns även gott om ovanliga marksvampar i reservatet som är specialiserade på mycket gamla, torra tallskogar. På marken under gammal bränd ved kan den som har skarp blick och en smula tur få se den sällsynta taigataggsvampen.  

Annars är det större chans att hitta andra arter av taggsvampar på heden och den iögonfallande tallgråtickan, som är en ticka men som liknar en ljus, vanliga svamp. Urskogsporing är exempel på en vedsvamp som är mycket sällsynt men som kan påträffas på de fallna tall stockarna i naturreservatet, speciellt sådana som kolats av skogsbrand.

Lavskrika och lunglav

Mindre sällsynta, men ändå riktiga gammelskogsarter, är vaddporing och gräddporing som båda trivs på starkt nedbrutna tallågor. Andra naturskogsarter i reservatet är dvärgbägarlav och tallticka som finns på död respektive levande tall. Lunglav med sin intensiva grönfärg hittas på sälg och den nyfikna lavskrikan, den lavbehängda urskogens egen fågel, som gärna följer efter dig för att se om det vankas mat är andra exempel på några av arterna i Hästkullens gamla skogar.

Vindskydd och eldstad i skog

Vindskydd och eldstad i Hästkullens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2012

Storlek: 3,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hästkullen ligger cirka 15 kilometer nordost om Jokkmokk. Reservatet ligger på östra sidan av Luleälven, alldeles intill naturreservatet Sierre. Det är skyltat till Sierre från väg E45 norr om Jokkmokk. Vid första informationsskylten till Serri/Sierre på skogsbilvägens högra sida finns en informationsskylt för Hästkullen på motsatta sidan, vid en grusad parkeringsplats och eldstad. Det går också in en mindre skogsbilväg i norra delen av Hästkullen. Den leder upp mot berget Oarjep Sierroajvve. Länsstyrelsen underhåller inte denna väg och körning sker på egen risk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss