Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ätnakåbbå

Mossklädda stockar och stenar i gammelskog

Ätnakåbbå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Ätnakåbbå ligger cirka 25 kilometer sydost om Jokkmokk, inte så långt från Luottåive fjällurskog. Naturreservatet består dels av berget Ätnakåbbås nordsluttning och dels av ett myrland med skogsholmar nedanför berget.

I sluttningen finns granskog som är i stort sett helt opåverkad av skogsbruk. Skogen är en så kallad "granbränna". Det betyder att den har vuxit upp efter en brand för cirka 150 år sedan. Träden står så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd dör och faller till marken.

Här finns även riktigt gamla träd. I svackor och i fuktigare delar finns granar som är upp mot 300 år gamla. Här finns också grova, liggande, döda granar som har blivit hem åt många vedlevande svampar.

Runt myrarna nedanför berget finns barrblandskogar. Här växer tallen på de torra åsarna och granen runt bäckarna. Lövträd som asp och sälg finns lite här och var på myrholmarna. Doftticka växer på flera sälgar i området, dem kan du leta efter med näsans hjälp. Känner du en anisdoft är du på rätt väg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 4,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ätnakåbbå ligger cirka 3 kilometer söder om Larve. Från väg 97 når du Ätnakåbbå via en väg som går in åt sydväst vid Jokkmokks flygplats. Från väg 45 tar du dig till Ätnakåbbå via en skogsbilväg som går norrut mot Larve, avfart cirka 18 kilometer norr om Kåbdalis.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss