Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pauranki

En lång, silvergrå trädstam av ett dött träd som ligger på marken, en så kallad trädlåga.

Vackert silvergrå trädlåga i Pauranki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Pauranki naturreservat ligger på norra sidan av Torneälven och är en av de mest värdefulla tallnaturskogarna i Kiruna kommun. En skogsbilväg leder in i området men det finns inga friluftslivsanordningar.

Gammelskogen i Pauranki har en mångfald av växter och djur som är sällsynta och hotade i dagens modernt brukade skogslandskap. Ovanligt många sällsynta och hotade vedsvampar har hittats här. Många av tallarna är över 300 år gamla och flera är så gamla som 500 år! Det finns gått om stående och liggande död ved och alla äldre träd är draperade med rikliga mängder mörk hänglav. Flera av träden har spår i barken som visar att de har stått kvar genom flera skogsbränder. Bränder är ett viktigt inslag i naturliga skogar men med dagens effektiva släckningsarbete har brand blivit en bristvara.

Den västra delen av reservatet ligger på berget Paurankivaaras nordöstra sluttning. Här är det ganska torrt med hällar och mark klädd med ris och lavar. Den östra delen ligger på flackare moränmark och här är det fuktigare med små myrområden och en del granskog.

En skogsbilväg går in i området norrifrån. Nära bäcken som rinner i reservatets norra del finns resterna av en timmerkoja.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2016

Storlek: 4,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns i reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer ostsydost om Jukkasjärvi och lämpligaste vägen till reservatet är allmän väg norrifrån, från Jukkasjärvi via Paksuniemi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss