Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Spjutberget-Rymmarberget

Utsikt över sjöar och skog

Spjutberget-Rymmarberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är en riktig gammelskog som breder ut sig mellan de två branta bergen Rymmarberget och Spjutberget. Marken är småkuperad och blockig och en bäckdal korsar området. Här finns också några småtjärnar.

Skogen består mest av grov tallskog med träd som är cirka 250 år och äldre. Det finns gott om torrträd och liggande döda träd, så kallade lågor, som är viktiga för många arters överlevnad. På en del träd kan man se spår efter bränder.

De många olika naturtyperna i reservatet gör det värdefullt för en mängd arter som är knutna till olika typer av opåverkade livsmiljöer. Den urskogsartade skogen i reservatet är omgiven av ett hårt brukat skogslandskap.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1998

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 40 kilometer nordost om Arvidsjaur och cirka 7 kilometer från Lauker och nås via skogsbilväg från väg 94.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss