Lustgården

Rastplats vid sjö

I Lustgården finns både vandringsled och rastplatser. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här kan du uppleva naturskog, sjöar, hällmarker och frodiga lundar. En stig går genom naturreservatet och eldplatser finns vid både Abborrtjärn och Lill-Brännträsket. Vintertid passerar en skoterled Lustgården.

Längs bäcken från Abborrtjärnen är skogen mycket yppig. Klimatet är gynnsamt för till exempel örnbräken, trolldruva och olvon. Dessa arter lever här vid sin nordgräns i Sverige. Fjälltorta, liljekonvalj och tibast trivs på den näringsrika mark med rörligt grundvatten.

Naturskog med anisdoft

I stora delar av reservatet finns gammal naturskog med grova granar, aspar och sälgar. Här lever många hotade arter. På de gamla sälgarna växer den gröna lunglaven och den beigefärgade dofttickan. På långt håll känner man dofttickans anisdoft i skogen!

I en gammelskog som denna är fågellivet rikt med bland annat hackspettar och många olika sångfåglar.

Trolldruva

Trolldruvan trivs på kalkrik och frodig mark. Den blommar med vita blommor i maj-juni och får sedan svarta, giftiga bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • elda eller tälta på särskilt anvisade platser
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- eller djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i Piteå kommun. Från E4 viker man vid Antnäs av västerut på väg 94. Vid Klöverträsk viker man söderut på vägen mot Sjulsmark. Längs denna finns skyltning till reservatet. Vägen plogas ej vintertid.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss