Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Moån

Å omgiven av skog

Moån. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Moån är ett cirka 13 kilometer långt vattendrag som rinner från Bodträsket och mynnar ut i Korpikån, som i sin tur är ett biflöde till Sangisälven. 

Naturreservatet Moån sträcker sig över en drygt två kilometer lång forsrik sträcka av ån. Lövskogen närmast ån översvämmas ofta och har därför en rik växtlighet med arter som liljekonvalj, ormbär, kärrviol och strutbräken.  

Det är framför allt artrikedomen under vattenytan som gör området skyddsvärt. Moån är ett av de mest artrika vattendrag som undersökts i norra Sverige. Här finns gott om bottenlevande djur som kräver god vattenkvalitet för att överleva. Fiskarter som harr, gädda, abborre, öring och lake lockar sportfiskare till ån. Den omgivande skogen är viktig för att skugga och skydda vattendraget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2005

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 18 kilometer nordnordost om Kalix. Ta väg 398 norrut från E4 och sväng västerut vid Tandfors. En skogsbilväg går genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss