Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Muggträsk

Rosenticka på vedstam

Rosenticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sjön Muggträsket omringas av frodiga skogar och myrmark där det fortfarande finns spår kvar av myrslåtter.

Muggträsk omfattar sjön Muggträsket samt omgivande myr och skogsmark. Somliga delar av myren har tidigare varit utsatt för slåtter. I stora delar av reservatet växer det frodigt av örter på marken och granskogen reser sig högt över vandraren. Mitt i skogen finns det förunderligt nog ett litet område där det i stort sett bara växer bladvass. I vissa partier stöter du på sumpskog med gran och björk samt höga starrtuvor som tillsammans med björk- och videbuskar ibland bildar svårframkomliga snår.

Det varierar hur mycket död ved som finns i reservatet men där det ligger gott om stammar på marken kan du hitta vedsvamparna rosenticka och lappticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 26 kilometer västsydväst om Överkalix. En skogsbilväg mellan Marsjärv och strax öster om Talljärv passerar reservatets östra sida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss