Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karsberget

Död ved i gammelskog

Karsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Karsberget är ett kuperat och omväxlande barrskogsområde. Den urskogsartade skogen är formad av skogsbränder. Här finns träd som är ända upp till 450 år gamla.

Reservatet ligger intill Råneälven och sträcker sig från älven, vidare mot nordost upp över Karsberget och över myrmarken Kvigmyran. I norr ingår en mindre del av myren Såkatsape-Orrmyren.  

Karsberget är ganska brant och når 353 meter över havet. Den vanligaste naturtypen är tallskog av olika ålder. På bergets nordvästra sida finns ett område med granskog som har rikligt med hänglavar i granarna och inslag av äldre tallar här och var. Det finns gott om död ved, i form av granlågor och stående torrträd av både gran och tall. Brandspår efter den senaste branden, som troligtvis inträffade under slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet, påträffas i många av de gamla tallarna. På vissa ställen finns även björkar med spår efter brand i stammen, så kallade brandljud.

Norra delen av reservatet består av ett myrområde med flera större och mindre myrholmar med granskog. Det vackra Karsberget hyser många typiska skogsfåglar, så som lavskrika, spillkråka och större korsnäbb.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 2,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Karsberget ligger ungefär 10 kilometer nordväst om Mårdsel (Mårdudden). Följ vägen från Mårdsel mot Pålkem i nordöst. Ungefär 4 kilometer från Mårdsel finns en avtagsväg åt nordväst som leder nästan ända fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss